Kutchhi Madu Jokes – हेकडो कच्छी माडु फोन रीचार्ज

हेकडो कच्छी माडु फोन रीचार्ज करायला व्यो ।।।

कच्छीमाडू : मोबिल में आना वेजी डेता ।।।
धोकानवरो : केटले जो वेजी डिया ।।।
कच्छीमाडू : 10 रुपीये जो ।।।